en

Ako spoznáte kvalitného poskytovateľa prekladateľských služieb?

Naši klienti k nám často prichádzajú s predchádzajúcimi skúsenosťami, ktoré majú s inými prekladateľskými spoločnosťami, agentúrami či jednotlivými prekladateľmi. Veľkou módou je tvrdenie všetkých jednohlasne, že každý je profesionál. Naozaj?

Nemusíte riskovať a byť nepríjemne prekvapení po dodaní prekladu. Kým sa rozhodnete, komu preklad zadáte, všímajte si napríklad spôsob, akým sa váš potenciálny dodávateľ prezentuje. Nemusíme zachádzať do úplnej krajnosti a kontrolovať internetové stránky v cudzích jazykoch. Na preskúmanie elementárnych kompetencií nám stačí aj slovenčina. Zámerne ignorujeme faktor finančný a faktor zavádzania napríklad v súvislosti s DPH a podobne a venujeme sa len jazykovej stránke veci.

Ilustračné príklady profesionálnej kompetencie spoločností, ktoré to s kvalitou jazykových služieb zrejme nemyslia vážne:

1. Reklama so slovným spojením „certifikovaný prekladatelia“

- omylný ypsilon v reklame na jazykové služby

2. „prekladáme vo všetkých oboroch“

- obor môže byť postavička z rozprávky a jazykový odborník by to mal vedieť

3. „doplní sa prehlásením o zodpovednosti“

- tento zlozvyk sa vyskytuje často, jazykový odborník by mal vedieť, že ide o vyhlásenie, prehlásiť znamená zmeniť niečo, napr. miesto pobytu

4. „činnosť zahájila“ – zrejme začala, pretože zahájiť znamená zatarasiť a ide o zastarané slovo

Podobných drobností sú tisíce. Niektorí profesionáli zrejme nevedia ani to, že medzi číslovkou a znakom pre percento má byť v slovenčine medzera, na internetových stránkach sa nepoužíva v slovách vám/váš atď. veľké začiatočné písmeno, pred lomkou a za lomkou (nie lomítkom) sa nedávajú medzery, anglický, taliansky ani žiadny iný jazyk sa nepíše s veľkým začiatočným písmenom, že o preklady sa „nejedná“, ale o preklady ide (jedná sa o cene na trhu), súdne overenie prekladu vlastne neexistuje (preklad môže overiť prekladateľ zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti SR – zoznam nájdete na stránke ministerstva v sekcii JASPI a so súdom tento prekladateľ má spoločného naozaj málo), na konci riadka nemá byť samostatne stojaca neslabičná predložka (napr. z, s, k, o), že slovo „naviac“ sa správne povie „navyše“ atď.

Na záver ešte upozorňujeme na tých, čo sú „naj“, teda najkvalitnejší a najprofesionálnejší. Translatológia – teda veda týkajúca sa prekladov, nie je prísne exaktná veda. Niekedy je ťažké povedať, že nejaký preklad je kvalitnejší ako iný. Môžete sa dopracovať k dvom rôznym prekladom, ktoré budú na približne rovnakej úrovni napr. z hľadiska správnosti terminológie. Jeden sa bude páčiť mne a druhý vám. Ktorý teda bude ten najprofesionálnejší alebo najkvalitnejší? A kto si to dovolí tvrdiť paušálne o všetkých prekladoch, ktoré vyprodukoval? Zrejme len skutočný najkvalitnejší najprofesionál :-).