en

Čo vám (možno) v iných prekladateľských spoločnostiach nepovedia:

- nárast textu

Niektoré agentúry vypočítajú rozsah textu na preklad, text preložia a potom znovu počítajú jeho rozsah. Je takmer isté, že objem textu prekladom narastie, keďže niektoré javy treba dovysvetľovať a podobne. Tento nárast sa pohybuje od približne 10 do 25 %. O toľko vyššia je aj cena, ktorú v takých agentúrach zaplatíte, hoci cena ich prekladov vyzerala na prvý pohľad výhodnejšia ako tá naša.

- počet znakov na normostranu

Na Slovensku je zaužívanou jednotkou normostrana, ktorá má 1800 znakov s medzerami. My používame mernú jednotku, ktorú zaviedli v inštitúciách EÚ. Ide o 1500 znakov bez medzier. Skúste si sami porovnať vo formáte .doc rozsah nejakého textu. Od úvodu tohto článku po bodku pred touto vetou má tento text 723 znakov s medzerami a 612 znakov bez medzier. Ak rátame stranu s 1800 znakmi, jeho rozsah je 0,4 normostrany. Pri počítaní 1500 znakov bez medzier je to tiež 0,4 normostrany. Drobné odchýlky môžu nastať pri veľkých objemoch. My si však myslíme, že platiť by sa malo za text, nie za medzery.

- úradné preklady len od fyzických osôb

Žiadna agentúra ani spoločnosť nemá oprávnenie vykonávať úradný preklad. Vždy je len sprostredkovateľom a keďže ani nemá právo do úradného prekladu zasahovať, jej pridaná hodnota naozaj spočíva len v tom, že od klienta prevezme text a prepošle ho prekladateľovi. Kompletný zoznam úradných prekladateľov (a aj tlmočníkov) nájdete na stránke: http://jaspi.justice.gov.sk/

(Vyhľadávať treba pomocou Exploreru, z nepochopiteľných príčin v Mozille nefunguje.)

Tu si prekladateľa nájdete priamo napríklad aj podľa miesta bydliska. Zároveň pravdepodobne znížite náklady na preklad, keďže sprostredkovatelia si za svoje služby tiež účtujú poplatky. Ďalšou výhodou je kratší čas od zadania po dodanie prekladu. Konateľka spoločnosti Understand, s. r. o. je poverenou úradnou prekladateľkou v kombinácii s anglickým jazykom. Zaručujeme sa, že za tieto preklady zaplatíte tarifnú cenu uvedenú v príslušnej vyhláške. V prípade ostatných jazykov sa, prosím, obracajte priamo na stránku Ministerstva spravodlivosti SR.

- kto naozaj prekladá

Pri spolupráci s našimi klientmi často poskytujeme informácie o tom, kto pre nich preklad pripravuje a kto ho koriguje. Možno je to aj preto, lebo sa naozaj môžeme našimi prekladateľmi chváliť. Majú vzdelanie, prax a špecializáciu.

Späť