en

Korektúry

Pri čítaní internetových stránok sme zistili, že spoločnosti zaoberajúce sa prekladom len pramálo dbajú na korektúry. V tomto sa určite líšime. Každý človek je omylný, preto nemôžeme klásť zodpovednosť za preklad zmluvy či manuálu na plecia jedinej osoby. Všetky preklady do slovenského jazyka a preklady do anglického a nemeckého jazyka ešte pred odovzdaním automaticky kontroluje korektor. Túto službu vám ponúkame zadarmo – je zahrnutá v cene prekladov a nepriplácate za ňu ani korunu. Rozhodli sme sa tak vyjsť v ústrety tým, ktorých cieľom sú čo najnižšie náklady. My chápeme, že cena je dôležitá, vieme však, že preklad bez korektúry nie je produkt ale polotovar. Mrazenú pizzu musíte pred jedením vložiť do rúry a preklad skorigovať. Inak ani jedno ani druhé nesplní svoj účel na sto percent.

Korektúry môžeme rozdeliť na viacero druhov z rôznych hľadísk:

 1. podľa toho, či sa kontroluje len cieľový text alebo či sa porovnáva cieľový text
  s východiskovým  textom, ide teda o korektúru cieľového textu alebo
  o porovnávaciu korektúru.
 2. podľa toho, či sa kontrolujú len preklepy a gramatická správnosť, alebo aj vyššie segmenty textu na úrovni štylistiky, celkovej vizuálnej stránky textu atď.
 3. osobitným druhom korektúry je odborná korektúra, ktorú vykonáva odborník
  v danej oblasti. V tomto prípade využívame služby lekárov, právnikov, technikov, strojárov atď., ktorí vedia vecne posúdiť, či je preklad v poriadku najmä po obsahovej stránke. Často však s nimi spolupracujeme aj v oblasti terminológie, pretože tzv. „slovníkové preklady“ nemusia zodpovedať skúsenostiam odborníka a praxi.
 4. ďalej treba spomenúť aj tzv. predtlačovú korektúru. Túto vykonávame tesne pred tlačou textu alebo prekladu. Celý proces v našej spoločnosti potom vyzerá takto: text   na preklad preloží prekladateľ a odovzdá ho korektorovi. Korektor opraví prípadné chyby a skontroluje text z jazykovej  a obsahovej stránky. Následne text prevezme grafik/klient a vloží ho do formátu, v ktorom sa text bude publikovať. Následne sa text vráti na predtlačovú korektúru. Pri nej dbáme na to, aby sa
  v preklade nevyskytovali nesprávne rozdelenia slov, neslabičné predložky na konci riadku a podobne.

Späť