en

Preklad nie je bežný tovar

 

1. Presná cenová ponuka

Cenu stanovujeme z východiskového textu. Preto bude najlepšie, ak texty určené na preklad pošlete na e-mail understand@understand.sk spolu s doplňujúcimi informáciami a my vám obratom pošleme cenovú ponuku.

2. Ktoré informácie sú dôležité?

Na zabezpečenie kvalitného prekladu je dobré vedieť, pre koho je preklad určený, kde sa bude používať, aký je jeho účel (vedecký, propagačný, interný atď.). Informácie tohto druhu prispievajú k optimálnej úrovni prekladu.

Čas sú peniaze. Preklad šitý horúcou ihlou však nemusí spĺňať nároky na kvalitu. Pokúsime sa urobiť pre klienta všetko. Ak by však mala byť ohrozená kvalita, vždy na to upozorníme. Ak čas nerozhoduje, stanovujeme tzv. optimálny termín dodania.

Interná terminológia by mala byť konzistentná. Preto pracujeme s prekladateľským softvérom. Na začiatku spolupráce nám však určite pomôžu referenčné dokumenty, prípade interný glosár alebo slovník spoločnosti. Rovnako sme vďační za obojsmernú komunikáciu – len takto môžeme zlepšovať kvalitu nami poskytovaných služieb.

3. Príplatok za formát?

Prekladateľské softvéry, ktoré nám pomáhajú dodržiavať jednotnú terminológiu a opakované segmenty prekladať vždy rovnako, fungujú len v určitých formátoch. Preto sa nám napríklad s nasnímaným dokumentom pracuje ťažšie. Je potrebné prepisovať čísla (vyššia pravdepodobnosť chyby) a vytvárať tabuľky, odseky a podobne. Preto je spravidla preklad v tomto prípade nákladnejší.

4. Kvalita je prvoradá... Ale čo ak...?

Preklady stále vykonávajú ľudia. Napriek maximálnemu úsiliu, zapájaniu profesionálov a konzultáciám sa vždy môže niečo stať. V takom prípade je najvhodnejšie ihneď nás informovať a konzultovať ďalší postup. Určite urobíme maximum.