en

Preklady

Vykonávame preklady vo všetkých vedných oblastiach a v širokej škále jazykov, na vaše želanie použijeme Trados a zabezpečíme tak maximálnu kompaktnosť terminológie a pri väčších objemoch aj vyššiu efektivitu práce.

Aké jazyky?

Preklady vieme zabezpečiť v rôznych jazykoch a jazykových kombináciách. Dokážeme to vďaka širokej sieti prekladateľov rôznych národností žijúcich na celom svete. Celý článok

ÚRADNÉ PREKLADY 

Úradné preklady sú preklady s pečiatkou so štátnym znakom. Takýto druh prekladov sa vyžaduje najmä v komunikácii so štátnymi úradmi, obyčajne sa úradne prekladajú rôzne vysvedčenia, certifikáty, doklady k automobilom, sobášne listy, rozhodnutia súdov a podobne. Celý článok

Preklady do materinského jazyka

Najčastejším omylom v oblasti prekladov je, ak si človek myslí, že keď sa bez problémov dorozumie v cudzom jazyku, môže prekladať. Celý článok

Preklady z materinského jazyka

Ideálne by bolo, keby prekladatelia mohli prekladať výhradne do svojho rodného jazyka. Trváme na tom, že preklad do cudzieho jazyka nikdy nedosiahne takú úroveň, ako keby ho spracoval rodený hovorca cieľového jazyka s primeraným vzdelaním. Celý článok

Preklady medzi dvomi cudzími jazykmi

Presnejšie povedané – preklady medzi kombináciou dvoch jazykov, pričom ani jeden z nich nie je materinským jazykom prekladateľa. Celý článok

ČO JE TO PREKLAD?

Preklad je transformovanie textu (prekódovanie textu) do inej znakovej sústavy. Veľmi všeobecne by sme mohli povedať, že prepis textu do Braillovho písma je tiež preklad. Cieľ prekladu môže byť rôzny.
Celý článok

ČO JE TO TRADOS?

Trados patrí do skupiny softvérov alebo nástrojov, ktorú nazývame CAT – computer-aided translation, teda počítačom podporovaný preklad. Celý článok