en

Preklady

Aké jazyky?

Preklady vieme zabezpečiť v rôznych jazykoch a jazykových kombináciách. Dokážeme to vďaka širokej sieti prekladateľov rôznych národností žijúcich na celom svete. Najviac žiadaným jazykom je stále angličtina. Na ďalších miestach sú jazyky našich susedov, teda nemčina, maďarčina, čeština a poľština, ukrajinčina o čosi zaostáva.

Ďalšou veľkou skupinou sú jazyky štátov EÚ. Patrí sem predovšetkým francúzština, španielčina, taliančina, portugalčina a gréčtina. Zabúdať netreba ani na dánčinu, nórčinu, fínčinu, holandčinu, rumunčinu, bulharčinu či švédčinu.

Samostatné postavenie má ruský jazyk, pretože hoci sa vplyvom politických zmien a orientácie Slovenska javí ako menej atraktívny, práve o preklady v kombinácii s týmto jazykom zaznamenávame vzrastajúci záujem.

Mimoeurópske jazyky sú na preklad o čosi náročnejšie, pretože v kombinácii so slovenčinou môžeme síce nájsť prekladateľa, nenájdeme ich však toľko, aby sme mohli dokonale zladiť odbornú špecializáciu prekladateľa s daným jazykom. Ide najmä o arabčinu, japončinu či čínštinu. V týchto prípadoch je zložitejšie napríklad aj počítanie rozsahu textu z dôvodu používania odlišných znakov.

Rôzne prekladateľské spoločnosti uvádzajú na svojich stránkach širokú škálu jazykov, v ktorých pracujú. V zásade vieme aj my vďaka medzinárodným databázam prekladateľov a spolupracujúcim agentúram zabezpečiť preklad v akejkoľvek jazykovej kombinácii (hoci nie vždy priamu kombináciou týchto jazykov – napríklad v prípade malých afrických jazykov sa najčastejšie prekladá prostredníctvom angličtiny ako sprostredkujúceho jazyka). V rámci otvorenej komunikácie môžeme potvrdiť, že máme praktické skúsenosti v týchto jazykových kombináciách:

a) zo slovenského do cudzieho jazyka

slovenský jazyk – český jazyk

slovenský jazyk – francúzsky jazyk

slovenský jazyk – anglický jazyk (aj úradné alebo tzv. súdne preklady)

slovenský jazyk – nemecký jazyk

slovenský jazyk – poľský jazyk

slovenský jazyk – maďarský jazyk

slovenský jazyk – chorvátsky jazyk

slovenský jazyk – taliansky jazyk

slovenský jazyk – španielsky jazyk

slovenský jazyk – ruský jazyk

slovenský jazyk – rumunský jazyk

b) z cudzieho do slovenského jazyka

anglický jazyk – slovenský jazyk

nemecký jazyk – slovenský jazyk

taliansky jazyk – slovenský jazyk

francúzsky jazyk – slovenský jazyk

dánsky jazyk – slovenský jazyk

poľský jazyk – slovenský jazyk

maďarský jazyk – slovenský jazyk

český jazyk – slovenský jazyk

c) kombinácia dvoch cudzích jazykov

český jazyk – nemecký jazyk

anglický jazyk – nemecký jazyk

anglický jazyk – španielsky jazyk

anglický jazyk – taliansky jazyk

anglický jazyk – portugalský jazyk

anglický jazyk – holandský jazyk

anglický jazyk – poľský jazyk

anglický jazyk – slovinský jazyk

anglický jazyk – ukrajinský jazyk

d) korektúry lingvistami v ich materinských jazykoch a krajinách

švédsky jazyk – korektúra rodeným hovoriacim vo Švédsku

slovenský jazyk – korektúra slovenským jazykovedcom

taliansky jazyk – korektúra talianskym rodeným hovoriacim

maďarský jazyk – korektúra maďarským hovoriacim žijúcim v Budapešti

anglický jazyk – korektúra rodeným hovoriacim (tzv. britská angličtina)

anglický jazyk – korektúra rodeným hovoriacim (tzv. americká angličtina)

Tento zoznam pravdepodobne už nie je úplný, keďže na prekladoch a ďalších jazykových službách pracujeme každý deň. Obráťte sa preto na nás s konkrétnou žiadosťou a radi vám poskytneme podrobné informácie.

Späť