en

Preklady

Preklady do materinského jazyka

Najčastejším omylom v oblasti prekladov je, ak si človek myslí, že keď sa bez problémov dorozumie v cudzom jazyku, môže prekladať. Často sa podceňuje znalosť vlastného materinského jazyka. Jazykovedci mávajú výhrady voči článkom publikovaným v slovenských časopisoch a novinách. O to vyššie sú šance pochybenia pri prekladaní. Ste si napríklad istý, že poznáte správne spôsoby použitia predložiek na a pre? Viete, či sa pri vykaní mužovi povie „máte radi“ alebo „máte rád“? My to vieme a naši korektori dbajú aj na takéto veci. Vedia aj to, že úvodzovky na začiatku majú byť v slovenčine vždy dolu a medzi tisícami sa v číslovkách nemá používať bodka. Toto všetko by mali vedieť aj prekladatelia. Preto ich na takéto veci systematicky pravidelne upozorňujeme. Okrem toho si každý preklad prečíta ešte korektor a odstráni posledné chybičky krásy. V prípade, že je produkt prekladateľskej činnosti určený na uverejnenie, odporúčame ešte korektúru pred tlačou/uverejnením v cieľovom formáte. Ak ide o vysoko odborný text, odporúčame odbornú korektúru. V tomto prípade sa text dostane do rúk odborníka (napríklad lekára), ktorý vie daný preklad posúdiť po odbornej stránke.

Späť