en

Preklady

Preklady medzi dvomi cudzími jazykmi

Presnejšie povedané – preklady medzi kombináciou dvoch jazykov, pričom ani jeden z nich nie je materinským jazykom prekladateľa. Áno, aj to sa stáva. Príkladom z našej praxe je nemecká spoločnosť s pobočkami v rôznych krajinách, v ktorých je firemným komunikačným jazykom angličtina. Výsledky účtovníctva sú teda v angličtine a slovenská pobočka ich pred odoslaním do centrály v Nemecku dáva prekladať do nemčiny. V tomto prípade sme hľadali vhodného prekladateľa naozaj ťažko, ale podarilo sa. Našli sme prekladateľku s ekonomickým vzdelaním v Rakúsku a s vyštudovanou filológiou jazyka anglického a nemeckého. Vďaka tomu sme sa mohli spoľahnúť na to, že položky v účtovníctve budú do nemčiny preložené správne. Náklady klienta boli vďaka tomu oveľa nižšie, ako keby preklad vykonával rodený hovorca nemeckého jazyka. Do podobných projektov sa však všeobecne púšťame veľmi neradi, lebo neveríme, že preklad súvislého textu vykonaný prekladateľom, ktorého rodným jazykom je tretí jazyk, mimo aktívnej kombinácie jazykov prekladu, by mohol dosahovať primeranú kvalitu. Ak si to však klient želá, pokúsime sa aj o nemožné. Vždy ho však vopred upozorníme na úskalia takýchto prekladov.

Späť