en

Preklady

Preklady z materinského jazyka

Ideálne by bolo, keby prekladatelia mohli prekladať výhradne do svojho rodného jazyka. Trváme na tom, že preklad do cudzieho jazyka nikdy nedosiahne takú úroveň, ako keby ho spracoval rodený hovoriaci cieľového jazyka s primeraným vzdelaním. Slovensko je však malá krajina a slovenčina je malým, hoci krásnym jazykom. Preto nám neostáva iné ako sa snažiť, čo najviac sa priblížiť k cieľu. Ak text do cudzieho jazyka prekladá Slovák, snažíme sa preklady zadávať takým prekladateľom, ktorí sa na danú oblasť špecializujú a majú prax. Keď však ide o preklady určené na uverejnenie (napríklad preklad internetovej stránky, reklamných textov apod.), odporúčame klientovi, aby si objednal korektúru rodeným hovorcom v cieľovom jazyku. Celková cena prekladu sa síce navýši, zabezpečí sa však aj jeho maximálna kvalita.

Späť