en

Konzekutívne tlmočenie

Ako už naznačuje slovo „konzekutívne“, ide o tlmočenie následné. To znamená, že najprv hovorí rečník a potom nastupuje tlmočnícky výkon. Rečník a tlmočník sa teda v prejave striedajú. Takéto tlmočenie je subjektívne pociťované ako menej náročné, pokiaľ ide o tlmočníka, zároveň si však vyžaduje dobrú pamäť a niekedy aj notačný zápis. Notačný zápis sú poznámky, ktoré si robí tlmočník počas prejavu rečníka. Nemajú podobu skratiek ani stenografického zápisu. V poznámkach sú zachytené myšlienky, ktoré je potrebné preniesť do cieľového jazyka. Jednotliví tlmočníci si počas svojej praxe často vytvoria svoj originálny spôsob tvorby notačného zápisu, preto je len málo pravdepodobné, že by si ho nezávislý pozorovateľ dokázal „prečítať“.