en

Simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie je tlmočenie, ktoré sa obyčajne uskutočňuje s pomocou techniky a vyznačuje sa tým, že tlmočník hovorí takmer súčasne s rečníkom. Tlmočník sedí v kabínke alebo má k dispozícii iné zariadenie so slúchadlami, v ktorých počuje rečníka. Zároveň produkuje prejav v cieľovom jazyku do mikrofónu. Takýmto spôsobom počujú v sále účastníci rôzne prejavy zároveň - môžu si vybrať, či budú počúvať rečníka vo východiskovom jazyku (bez slúchadiel), alebo si nasadia slúchadlá, v ktorých budú počuť pretlmočený prejav. Simultánne tlmočenie sa považuje za kráľovskú disciplínu v tomto odvetví a mnoho odborníkov má pred ním rešpekt. Malo by byť samozrejmé, že pri potrebe simultánneho tlmočenia sú prítomní minimálne dvaja tlmočníci, keďže sa treba mimoriadne koncentrovať a pri malom zaváhaní sú záujemcovia odrezaní od tlmočenia. Keďže sa tlmočí do mikrofónu a treba tlmočiť zároveň s prejavom rečníka, tlmočník by sa nemal ani napiť, ani si odkašľať. Práve z toho dôvodu sa obyčajne tlmočníci v simultánnom tlmočení pravidelne v kratších intervaloch striedajú. Vhodným intervalom je tridsať minút, predely sa však uskutočňujú prirodzene – napríklad pri výmene rečníka sa vymenia aj tlmočníci.