en

Úradný preklad z/do tureckého jazyka

V Zozname prekladateľov na stránkach Ministerstva spravodlivosti  si môžete jednoducho vyhľadať úradných prekladateľov pre veľké množstvo jazykových kombinácií.  

Od 31.3.2011 tu už nájdete aj oprávneného prekladateľa v kombinácii s tureckým jazykom. Turečtina bola však donedávna jedným z jazykov, pre ktorý nebolo možné nájsť úradného prekladateľa zo/do slovenčiny. Keďže sme však s jedným z našich klientov tento problém riešili, ponúkame vám dve možnosti, ako postupovať v prípade ďalších menej frekventovaných jazykov:

1. Ak pre požadovaný jazyk na Slovensku nie je k dispozícii oprávnený prekladateľ, nájdite si úradného prekladateľa v kombinácii s českým jazykom v Zozname českých tlmočníkov. V  Českej republike sú prekladatelia označovaní spolu s tlmočníkmi len ako tlmočníci. Následne si úradný preklad dajte preložiť z českého do slovenského jazyka.

2. Ak máte bližšie Viedeň, dajte si urobiť úradný preklad do nemeckého jazyka. Prekladateľa si môžete vyhľadať v Zozname úradných prekladateľov v Rakúsku. Následne treba opäť urobiť na Slovensku úradný preklad z nemeckého do slovenského jazyka.

Späť