en

Zaujímavé projekty

a) Preklad účtovných výkazov zo slovenčiny do francúzštiny – jeden náš stály klient sa na nás obrátil so žiadosťou o preklad účtovných výkazov spoločnosti do francúzskeho jazyka. Dokumenty boli oskenované, preto sme museli nanovo vypracovať tabuľky, ktoré dokumenty na preklad obsahovali. Okrem toho išlo o špecifickú oblasť prekladu s náročnou terminológiou. Na preklade pracovala prekladateľka s ekonomickým vzdelaním a preložený text vo francúzskom jazyku korigoval rodený Francúz – ekonóm. Takto sme zabezpečili maximálnu možnú kvalitatívnu úroveň prekladu.


b) Preklad softvéru do českého jazyka - klient nás požiadal o cenovú ponuku na preklad veľmi rozsiahleho textu týkajúceho sa softvéru do českého jazyka. Keďže išlo o niekoľko stoviek strán, snažili sme sa upraviť aj cenu. Spomedzi niekoľkých prekladateľských spoločností si klient vybral práve nás, lebo sme ušetrili cca. 30 % nákladov vďaka skutočnosti, že sme na analýzu textu na preklad použili Trados. Ukázalo sa, že v dokumente sa nachádza približne
30 % opakovaných segmentov. Z toho dôvodu sme nemuseli opakované segmenty rátať ako nový preklad, ale len ako prepis textu. Po takomto prepočte išlo o 288 normostrán, vďaka čomu sme boli schopní dodať preklad do jedného mesiaca od objednania.


c) Pre istú spoločnosť sme prekladali kompletné podklady a zmluvy o predaji podniku. V tomto prípade zohrával veľmi dôležitú úlohu práve čas, keďže pripomienky k zmluvám sa prekladali urgentne medzi jednotlivými stretnutiami obchodných partnerov. V rámci jedného dňa bolo často nutné preložiť niekoľko desiatok strán do anglického jazyka. Svoju úlohu sme zvládli. Vďaka patrí najmä profesionálnym prekladateľom a korektorom, veľmi užitočné boli v tomto prípade aj prekladateľské nástroje. Všetky texty a verzie dokumentov mali jednotnú terminológiu.


d) Pre PR agentúru pravidelne robíme preklad správ do anglického jazyka. Tento typ textov je špecifický tým, že treba myslieť najmä na to, ako text v angličtine pôsobí na čitateľa. Preklad má byť pútavý a zaujímavý, presnosť je v tomto prípade na druhom mieste. Ak sa tlačové správy týkajú jednej firmy, snažíme sa zadať text na preklad tomu istému prekladateľovi. Keďže na preklade vždy pracuje prekladateľ a korektor, ktorý je tiež profesionálny prekladateľ, zaručujeme jednoliatosť prekladov. Ak je v čase zadania textu na preklad pôvodný prekladateľ vyťažený, korektor prevezme jeho úlohu a korektúru zadáme ďalšiemu skúsenému prekladateľovi. Text na preklad teda vždy spracúva osoba, ktorá pozná súvislosti. Okrem toho si v databáze uchovávame už uskutočnené preklady pre jednotlivých klientov, takže v prípade potreby máme referenčné dokumenty a ukážku použitej terminológie.

Späť