en

Zaujímavosti o angličtine

Angličtina patrí do skupiny indoeurópskych a presnejšie západogermánskych jazykov. Je druhým najrozšírenejším materinským jazykom pre viac ako 400 miliónov ľudí. Hoci pre obyvateľov Anglicka bol v minulosti jazykom vyšších vrstiev francúzsky jazyk (napríklad ako u nás maďarčina), v súčasnosti má angličtina postavenie lingua franca. Zaujímavosťou je, že sa stala dorozumievacím jazykom európskych nadnárodných spoločností a aj v rámci jazykov Európskej únie sa nachádza na prvom mieste v skupine zdrojových jazykov prekladu. Slúži aj ako medzistupeň v spleti rôznych jazykových kombinácií. Napríklad z maltského jazyka sa text v inštitúciách EÚ často prekladá do anglického jazyka a následne z anglického do ďalších jazykov.

Z historického hľadiska sa angličtina rozdeľuje na viacero etáp. Podrobné informácie určite nájdete na mnohých stránkach internetu. My by sme na tomto mieste radi zodpovedali otázku, ktorá trápi mnoho študentov tohto jazyka: Prečo sa angličtina inak píše a inak číta? Pripísať to môžeme práve historickému vývoju. Výslovnosť starej angličtiny sa oveľa viac podobala napríklad na súčasný nemecký jazyk. Polemizuje sa s myšlienkou, že práve používanie angličtiny nízkymi vrstvami obyvateľstva z nej postupne vytvorilo analytický jazyk s obrovskými rozdielmi medzi výslovnosťou a písomnou podobou. Zjednodušene by sa dalo povedať, že písaný anglický jazyk sa nestíhal vyvíjať rovnakým tempom ako jeho ústna podoba.

Cesta anglického jazyka ku svojej dnešnej sláve a rozšírenosti bola pomerne dlhá. V zásade by sme mohli spomenúť kolonizáciu Severnej Ameriky, keďže sa angličtina stala dominantným jazykom v Spojených štátoch amerických. Práve s vývojom tohto zoskupenia štátov a jeho formovania sa na superveľmoc od druhej svetovej vojny môžeme spojiť posilnené šírenie sa anglického jazyka. Angličtina sa stala jedným zo šiestich úradných jazykov OSN. Šírenie anglického jazyka však spôsobilo aj jeho nejednotnosť. Určite ste už počuli o tzv. americkej angličtine alebo o „British English“. Okrem toho netreba zabúdať ani na Austráliu alebo bývalé kolónie, v ktorých je angličtina stále úradným jazykom. Na tomto mieste spomeňme Indiu. Z dôvodu rozdielnych kultúrnych a spoločenských podmienok sa pomaly vyvíjajú rôzne „druhy“ anglického jazyka. Aktuálne sa hovorí aj o tzv. „Euroenglish“ – európskej angličtine, ktorú používajú na dorozumievanie Európania, pre ktorých nie je materinským jazykom.

Mimochodom, pod názvom Euro-English na internete nájdete vtipný článoček o tom, ako sa má za obdobie piatich rokov zjednodušiť práve písaná forma anglického jazyka tak, aby uľahčila život Európanom v rámci EÚ. Veľa zábavy:-).

Späť