en

3 najväčšie fámy o prekladateľských agentúrach

1.      Prekladateľské agentúry nerobia nič iné, len sprostredkujú preklad a „berú za to nemalé provízie“ (citát z nemenovanej internetovej stránky).

Dúfame, že to nie je pravda. Spoločnosť Understand, s.r.o. naozaj sprostredkúva jazykové služby, najmä preklady, tlmočenie a korektúry, ale neznamená to, že text od klienta pošleme prekladateľovi a od prekladateľa hotový preklad odovzdáme. V prvom rade prekladateľov na spoluprácu starostlivo vyberáme, priebežne hodnotíme a zásobujeme spätnou väzbou. Zároveň analyzujeme východiskový text, zbierame prípadné referenčné materiály, tvoríme interné terminologické databázy a prekladateľské pamäte. Všetky preklady do slovenského, anglického a nemeckého jazyka korigujeme bez navýšenia ceny. Počas prekladu, korektúry ale v prípade potreby aj po odovzdaní prekladu konzultujeme s klientom. Preberáme riziká spojené s prípadnými sťažnosťami. Vykonávame aj ďalšie činnosti v oblasti rozvoja, sledovania a implementácie softvérov atď., bol by to však zrejme veľmi dlhý a nudný zoznam.

2.     Prekladateľské agentúry používajú na preklad lacných amatérov, preto umelo znižujú ceny a kazia trh

Áno, sú také agentúry, my však veríme, že sú v menšine. Spoločnosť Understand má podmienky spolupráce jasne stanovené na stránke v časti Spolupráca s prekladateľmi. Jasne deklarujeme aj to, ako nás prekladatelia môžu od spolupráce odradiť. Je samozrejmé, že nemôžeme ponúknuť za stranu prekladu z anglického do slovenského jazyka záujemcovi o preklad cenu 7 - 8 EUR, pretože našim profesionálnym spolupracovníkom platíme VIAC. Ak agentúra ponúka preklad z cudzieho jazyka za pár eur, skutočne možno o jej profesionalite pochybovať, pretože dobrí prekladatelia svoju hodnotu poznajú.

3.      Prekladateľskú agentúru si založí hocikto

V minulosti to tak, žiaľ, bolo. Preto mnoho agentúr, ktoré sú v súčasnosti aktívne, môžu byť v rukách osôb, ktoré nemajú príslušné vzdelanie. Našťastie, zákony sa zmenili a preklady a tlmočenie sa stali tzv. viazanou živnosťou a na jej vybavenie potrebujete doklady o príslušnom vzdelaní. Škoda len, že toto pravidlo neplatí aj retroaktívne. Možno by sa prečistil trh (Posledná veta je polovážna :-).)

  Späť