en

O nás

Spoločnosť Understand, s.r.o. sa skladá z ľudí, ako ste vy. Rozumieme tomu, čo robíme, a staviame na kvalite jednotlivcov. Priznávame, že preklad môže stratiť svoje poslanie, ak sa mu nevenuje dostatočná pozornosť vo všetkých oblastiach.

Preto je komunikácia naším cieľom aj prostriedkom.

Najprv sa snažíme pochopiť vaše potreby a potom ich správne odkomunikovať našim spolupracovníkom. Veríme, že toto je tá správna cesta k skutočnému porozumeniu, v cieli ktorej stojí kvalitný preklad.

Spolupráca sa preveruje časom. Pre našich stálych klientov vytvárame interné glosáre, vďaka čomu máme k dispozícii studnicu termínov používaných v rámci vašej spoločnosti. Preto sa vám nestane, že interný predpis spred dvoch rokov bude po preklade v našej spoločnosti niesť iné črty ako ten, ktorý sme aktuálne pre vás preložili. 

Na Slovensku je ustálený termín „prekladateľská agentúra“. V niektorých krajinách sa však pod týmto termínom pojmom chápe agentúra, ktorá nemá vlastných prekladateľov a je len akýmsi sprostredkovateľom medzi klientom a skutočným prekladateľom bez odbornej pridanej hodnoty. V tom prípade treba spoločnosť Understand chápať ako prekladateľskú spoločnosť, ktorá, na rozdiel od agentúry, nie je len bezduchým sprostredkovateľom. Preklady interne korigujeme a kontrolujeme. Počas našej praxe sa nám už stalo, že prekladateľ v zriedkavej jazykovej kombinácii dodal taký preklad, že sme dokument museli zadať na preklad ďalšiemu prekladateľovi a stihnúť ho dodať v pôvodnom termíne. Klient sa o zvýšených nákladoch ani nedozvedel. Takto si predstavujeme zodpovednosť voči klientovi.

Všeobecne platí, že dobrý preklad si vyžaduje čas... a čas sú peniaze. Preto sa za kvalitný preklad platí. Klient nám a my zase korektorovi, prekladateľovi, odbornému konzultantovi a prípadne grafikovi. Túto rovnicu nemôžeme obchádzať. Náklady na preklad by mali vždy odzrkadľovať čas, ktorý si vyžaduje. A dobrý preklad si naozaj vyžaduje čas na zabezpečenie vysokej štylistickej úrovne (pretože doslovný preklad zaberie oveľa menej času), čas na skúmanie terminológie (v niektorých prípadoch môže mať podstatný podiel na celkovom čase prekladateľskej činnosti), čas na vysvetlenie si nejasností s klientom (dobrého poskytovateľa služieb spoznáte podľa toho, na čo sa pýta). Keďže je však odvetvie prekladateľských a jazykových služieb u nás veľmi málo regulované a upravené zákonmi, prekladá takmer hocikto a s rôznou kvalitou. Prekladateľská spoločnosť aj jej potenciálny klient si preto musia určiť svoje priority a rebríček hodnôt. Späť