en

Ako sa stať úradným prekladateľom?

Na tomto mieste sa chceme pokúsiť priblížiť cestu „bežného“ prekladateľa k okrúhlej pečiatke a povoleniu vykonávať tzv. úradné preklady. Príslušné právne predpisy sú uverejnené na mnohých stránkach, my sme sa rozhodli objasniť skôr laickú a praktickú stránku postupu prekladateľa. Odvíja sa od osobných skúseností našich prekladateľov, v žiadnom prípade však nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadné omyly.

Ak máte záujem o pečiatku, základom je, že máte príslušné vzdelanie a päť rokov dokázateľnej praxe. Potom treba sledovať internet a hľadať, kedy a kde sa bude konať Minimum prekladateľa. Toto školenie môžu uskutočňovať rôzne inštitúcie, napríklad Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre alebo aj ďalšie inštitúcie v Prešove, Bratislave atď. Úspešné absolvovanie tohto minima je predpokladom na to, aby ste sa mohli prihlásiť na samotnú skúšku v príslušnej jazykovej kombinácii.

Na tomto školení (tzv. Minimum prekladateľa/tlmočníka) sa prednášajúci venujú najmä právu týkajúcemu sa znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, metodike činnosti, základným pojmom z oblasti translatológie, občianskemu, trestnému, obchodnému právu, etike a podobne. Podľa našich skúseností trvá asi dva dni, organizátori sa snažia uskutočňovať toto školenie v piatok a v sobotu. Náš úradný prekladateľ si v mieste konania školenia musel zaobstarať ubytovanie na jednu noc. 

Po dvoch dňoch prednášok môžete mať hlavu ako melón, lebo vám z rýchlika do nej natlačia veľa, naozaj veľa informácií z oblasti práva a tým, ktorí neabsolvovali teóriu prekladu a tlmočenia v škole, možno aj veľa informácií z tejto oblasti. Skúška sa koná len TÝŽDEŇ od uskutočnenia tohto školenia, preto nádejným úradným prekladateľom odporúčame, aby si základy práva začali sem-tam čítať pred spaním oveľa skôr, ako sa prihlásia na toto minimum. Minimum teda nezávisí od jazyka, všetci (prekladatelia aj tlmočníci) sa vzdelávajú po slovensky bez ohľadu na jazyk a predmet ich výkonu v budúcnosti.

Poďme ďalej. Po tomto víkende máte teda týždeň na to, aby ste do hlavy čo najviac informácií naliali. Náš prekladateľ rezignoval hneď, keď sa dozvedel, že na učenie je len týždeň. Keby to človek očakával, možno si vezme týždeň voľna, aby sa na to učenie mohol sústrediť. Ale ak o tom vopred neviete a máte chodiť do práce a prípadne sa starať o rodinu, za jeden týždeň sa toho veľa naozaj nenaučíte. Náš prekladateľ sa však rozhodol, že to skúsi. Tak sa aj stalo. Prišiel nasledujúcu sobotu na skúšku z práva a na ústny pohovor pred komisiou. Pokiaľ ide o písomnú časť z práva, skúška nebola najľahšia. Dôležité však je, aby ste dávali na školení veľmi dobrý pozor na to, čo pozvaní právnici a pracovníci ministerstva hovoria. To, čo označia za dôležité, sa naozaj s najväčšou pravdepodobnosťou objaví aj na písomnej skúške. 

Náš prekladateľ bez mimoriadneho trápenia absolvoval skúšku veľmi dobre. Na osvedčenie o úspešnom vykonaní minima prekladateľa sa píše len „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. A čo teraz? 

Nasleduje druhá časť reťazca. Ďalším krokom je úspešné zloženie odbornej skúšky prekladateľa. Samotná skúška môže byť pre mnohých veľmi náročná a stresujúca.

Ak sa teda chcete zúčastniť na takejto skúške, musíte si poslať žiadosť na Ministerstvo spravodlivosti SR. V nej uvediete len základné údaje a podpíšete sa (všetko je stanovené v predpisoch). Dostanete list od konkrétnej inštitúcie, ktorá má povolenie na vykonanie tejto skúšky prekladateľa. Dozviete sa o okruhu otázok, ktorý je však koncipovaný veľmi zoširoka, podľa našich skúseností neobsahuje konkrétne informácie o tom, na čo by ste sa mohli sústrediť pri príprave. Dôležitejšie, pokiaľ ide o prípravu, je opäť právo. Pozor. Naozaj sa treba naučiť, o čo presne ide v predpisoch, ktoré súvisia s výkonom prekladateľskej a tlmočníckej praxe . Pozor aj na čísla a písmená v zákonoch. Práve na teste z práva často stroskotajú dlhoroční prekladatelia, ktorí si obnovujú pečiatku.

Preklad náš každodenný. Tak sme sa dostali k výkonu samotnej skúšky, ktorá sa týka jazyka. Dostanete dva texty, každý sa prekladá iným smerom. Máte vyhradený čas, počas ktorého vypracujete oba preklady. Počas samotného prekladania sa stretnete s nasledovnými problémami:

     a) nemôžete používať internet

     b) nemôžete používať počítač

     c) nemôžete teda používať ani elektronické slovníky a databázy

     d) na papieri nefunguje automatická kontrola pravopisu

Hoci ste si pred skúškou mysleli, že máte dosť času na vypracovanie prekladov, vďaka vyššie uvedeným komplikáciám vám pôjde prekladanie pravdepodobne oveľa pomalšie ako v praxi. Najmä, ak máte vo zvyku si veci overovať. Po odovzdaní prekladu nasleduje dlhšia prestávka, počas ktorej členovia komisie vyhodnocujú jednotlivé preklady. V konkrétnom prípade, ktorý opisujeme, boli členovia komisie mimoriadne ústretoví, chápaví a milí.

Nasleduje vyhodnotenie celej skúšky – testu z práva a oboch prekladov. Prekladatelia sú po jednom volaní dnu a tam im oznámi zástupca z ministerstva výsledok z testu a potom ich ostatní členovia komisie informujú o chybách, ktoré urobili v prekladoch, a o tom, či skúšku absolvovali úspešne alebo neúspešne. Ak ste teda uspeli, pred vami je len žiadosť o zápis do zoznamu, ktorú si musíte opäť podať na ministerstve.

V prípade, že máte iné skúsenosti v tejto oblasti, napíšte nám, radi túto sekciu obohatíme o skúsenosti ďalších prekladateľov/tlmočníkov.

Späť