en

Jazykové služby understand

Ponúkame vám komplexné jazykové služby a všetko, čo s nimi súvisí - preklady v kombinácii so slovenským jazykom, preklady medzi cudzími jazykmi, úradné preklady v kombinácii s anglickým jazykom za 19,92 EUR/strana, tlmočenie, jazykové korektúry, odborné korektúry, grafické spracovanie, zapracovanie zmien v dokumentoch, jazykové poradenstvo a ďalšie.

Naše služby

Okrem bežných kvalitných služieb vám ponúkame:

  • korektúru všetkých prekladov do anglického jazyka rodeným hovoriacim (nazývaný aj rodený hovorca alebo native speaker) v základnej cene
  • presne stanovenú cenu za preklad, ktorú počítame z východiskového textu a následne už nemeníme
  • korektúru v cene týkajúcu sa všetkých prekladov do      slovenského, nemeckého a poľského jazyka
  • úradné preklady (tzv. súdne preklady) s okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom v kombinácii s anglickým jazykom v cene 19,92 EUR za normostranu podľa príslušného zákona
  • 5 % zľavu pre nových zákazníkov na prvú
    objednávku akýchkoľvek služieb s výnimkou úradných prekladov, pri ktorých vždy dodržiavame ustanovenia príslušných predpisov
  • Od 1. júna poskytujeme vďaka interným pracovníkom korektúru v základnej cene už aj pri prekladoch do poľského jazyka. V záujme skvalitnenia našich služieb od tohto dátumu prechádzajú všetky preklady do anglického jazyka korektúrou rodeným hovoriacim. Všetky tieto služby poskytujeme bez navýšenia ceny. Vážení klienti,

radi by sme vás informovali, že naša spoločnosť bude v dňoch 18. – 28. augusta 2014 zatvorená.

Za porozumenie ďakujeme.

 

 

Nedočítali ste sa to, čo ste potrebovali vedieť?

Obráťte sa na nás, vaše otázky radi zodpovieme.

S každým klientom pracujeme individuálne v závislosti od konkrétnych požiadaviek a potrieb.