en

Jazykové služby understand

Ponúkame vám komplexné jazykové služby a všetko, čo s nimi súvisí - preklady v kombinácii so slovenským jazykom, preklady medzi cudzími jazykmi, úradné preklady v kombinácii s anglickým jazykom za 19,92 EUR/strana, tlmočenie, jazykové korektúry, odborné korektúry, grafické spracovanie, zapracovanie zmien v dokumentoch, jazykové poradenstvo a ďalšie. 

Naše služby

Okrem bežných kvalitných služieb vám ponúkame:

  • korektúru všetkých prekladov do anglického jazyka rodeným hovoriacim (nazývaný aj rodený hovorca alebo native speaker) v základnej cene
  • presne stanovenú cenu za preklad, ktorú počítame z východiskového textu a následne už nemeníme
  • korektúru v cene týkajúcu sa všetkých prekladov do      slovenského, nemeckého a poľského jazyka
  • úradné preklady (tzv. súdne preklady) s okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom v kombinácii s anglickým jazykom v cene 19,92 EUR za normostranu podľa príslušného zákona
  • 5 % zľavu pre nových zákazníkov na prvú
    objednávku akýchkoľvek služieb s výnimkou úradných prekladov, pri ktorých vždy dodržiavame ustanovenia príslušných predpisov

Nedočítali ste sa to, čo ste potrebovali vedieť?

Obráťte sa na nás, vaše otázky radi zodpovieme.