en

Spolupráca

SPOLUPRÁCA S KLIENTOM

  • snažíme sa pochopiť, aký účel má preklad spĺňať,
  • pýtame sa na skratky a terminológiu,
  • zachovávame konzistentnú terminológiu počas celej spolupráce,
  • pracujeme flexibilne, ale upozorníme, ak by z dôvodu časového tlaku mohlo dôjsť k ohrozeniu kvality prekladu,
  • stálym klientom ponúkame individuálne trvalé zľavy na všetky služby.

Celý článok