en

Spolupráca

SPOLUPRÁCA S KLIENTOM

 • snažíme sa pochopiť, aký účel má preklad spĺňať
 • pýtame sa na skratky a terminológiu
 • zachovávame konzistentnú terminológiu počas celej spolupráce
 • pracujeme flexibilne, ale upozorníme, ak by časovým stresom mohlo dôjsť k ohrozeniu kvality prekladu
 • kvalitu si môžete preveriť za nižšiu cenu - s 5 % zľavou na prvú objednávku
 • stálym klientom ponúkame individuálne trvalé zľavy na všetky služby

Celý článok 

SPOLUPRÁCA SO ŠTUDENTOM 

Ďakujeme všetkým študentom za ich záujem o spoluprácu.

Momentálne však neprijímame nové žiadosti vzhľadom na veľký počet uchádzačov.


SPOLUPRÁCA S PREKLADATEĽOM

Pozor!

Aktuálne hľadáme:

 • profesionálnych prekladateľov do anglického jazyka (najmä v oblasti techniky) 
 • profesionálnych prekladateľov v kombinácii s maďarským jazykom (oba smery)
 • profesionálnych prekladateľov v kombinácii s rómskym jazykom
 • profesionálneho prekladateľa – rodeného hovorcu českého jazyka žijúceho na Slovensku
 • prekladateľov – právnikov v kombinácii s anglickým jazykom

Na všetky uvedené možnosti spolupráce sa vzťahujú naše požiadavky uvedené nižšie. Ovládanie práce s prekladateľskými nástrojmi (Trados, Wordfast a pod.) je veľkou výhodou. Svoj záujem vyjadrite poslaním štruktúrovaného životopisu a ostatných dokumentov na job@understand.sk. Odpovieme len záujemcom spĺňajúcim podmienky. Ostatné žiadosti nebudú brané do úvahy.

Na našich prekladateľov kladieme mimoriadne nároky.

Ak si myslíte, že dokážete naozaj pracovať s textom a máte cit pre jazyk, pošlite nám e-mail so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom. Vybraným záujemcom sa ozveme a dohodneme si ďalší postup.
 

Minimálne požiadavky:

 • jazykové vzdelanie na úrovni štátnej skúšky (s výnimkou veľmi zriedkavých jazykov)
 • minimálne 2 podpísané referencie od vašich klientov (aj prekladateľských agentúr) vrátane ich kontaktných údajov (stačí nasnímaná kópia)
 • absolvované vysokoškolské štúdium druhého stupňa (min. 5 rokov)
 • živnostenský list alebo iná forma podnikania