en

Prekladatelia

Našich prekladateľov poznáme. Keďže každý text v bežných jazykových kombináciách prechádza korektúrou, vieme, v ktorých oblastiach jednotliví prekladatelia vynikajú. Vaše zmluvy budú prekladať právnici, vaše účtovníctvo prekladatelia s ekonomickým vzdelaním a vaše návody na údržbu strojov technickí inžinieri. Nesnažíme sa šiť preklad horúcou ihlou a keď potrebujeme pomoc, obrátime sa na odborníkov. Takto vznikajú aj naše prekladateľské dvojice v menej frekventovaných odvetviach prekladu (odborník + profesionálny prekladateľ).

Vo vysokoškolských študentoch vidíme budúcnosť. Preto nadaným dáme šancu rásť, musíme však rešpektovať najmä záujmy klientov a preto u nás študenti nevykonávajú žiadny preklad samostatne.

Prekladateľ nie je jednoducho každý človek, ktorý má vysokú znalosť cudzieho jazyka. Prekladateľ je osoba, ktorá má predovšetkým vynikajúce vyjadrovacie schopnosti v jazyku vlastnom, ovláda ho na všetkých úrovniach a dokáže sa v ňom orientovať. Pri výbere prekladateľov a aj v rámci samotného poskytovania jazykových služieb dbáme na správnu slovenčinu. Prekladať nemôže každý. Dokazuje to napríklad aj nízke percento absolventov tlmočníctva a prekladateľstva, ktorí sa naozaj uplatnili v tejto sfére.

Ako sa stať prekladateľom?

Ako sa stať úradným prekladateľom?

Návod, ako nás dostatočne odradíte od spolupráce s vami

Čo by prekladateľ mal skontrolovať pred odovzdaním prekladu?