en

Ako sa stať prekladateľom?

Na našich stránkach poskytujeme informácie o tom, ako sa stať úradným prekladateľom. Čo robiť v prípade, že sa chcete stať len bežným prekladateľom? Asi najjednoduchším riešením je štúdium prekladateľstva a tlmočníctva na jednej zo slovenských univerzít. Na väčšine z nich je možné študovať tento odbor dennou alebo externou formou. Aktuálnu ponuku študijných programov nájdete na internetových stránkach príslušných univerzít. Štúdium nie je zamerané len na samotné prekladanie/tlmočenie, okrem toho sa budete venovať aj štúdiu literatúry, histórie a reálií danej krajiny. 

Ak ste si zvolili iný smer alebo ak máte vysokoškolské štúdium už za sebou a myslíte si, že by vás prekladanie/tlmočenie bavilo, môžete sa pokúsiť prihlásiť na špecializované štúdium pre prekladateľov alebo postgraduálne štúdium pre prekladateľov, ktoré spravidla organizujú tlmočnícke ústavy, fakulty, na ktorých sa prekladateľstvo študuje, alebo aj jazykové školy. Táto kombinácia iného študijného smeru doplnená o absolvovanie prekladateľského kurzu môže byť pre zadávateľov prekladu veľmi zaujímavá. 

V zásade však môžete začať prekladať aj bez absolvovania podobného kurzu. Ak si myslíte, že máte cit pre materinský jazyk a zároveň ovládate akýkoľvek cudzí jazyk na veľmi vysokej úrovni, pokúste sa nadviazať spoluprácu s prekladateľskými agentúrami. Mnohé z nich vám najprv zadajú skúšobný preklad. Takýmto spôsobom si môžete zmerať sily a odhaliť svoje silné a slabé stránky. Spolupráca s agentúrami prebieha obyčajne na báze živnosti alebo dohody.
V minulosti prekladateľské služby patrili k voľným živnostiam. V súčasnosti však už tieto služby patria medzi viazané živnosti, teda ich nemôže vykonávať každý. Na ich založenie potrebujete vysokoškolský diplom vzťahujúci sa na príslušné jazyky alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v krajine s úradným jazykom, v kombinácii s ktorým máte záujem prekladať. (Tieto podmienky sú bližšie stanovené v živnostenskom zákone.)

Úspešné absolvovanie štúdia prekladateľstva automaticky neznamená, že sa z vás stane už „hotový prekladateľ“. Môžeme to prirovnať k situácii, keď dostanete vodičský preukaz. Čaká vás ešte dlhá cesta, kým sa vám do povedomia dostanú určité prekladateľské postupy a kým sa váš cit pre jazyk vycibrí. Profesia prekladateľa je spojená s celoživotným vzdelávaním. Na tomto mieste by sme radi podotkli, že nemáme na mysli len vzdelávanie sa v oblasti jazykov, prekladatelia musia byť zdatní aj po technickej stránke, musia ovládať prácu s počítačom a rôznymi prekladateľskými softvérmi, ktoré sa stále vyvíjajú. Dobrý prekladateľ rád prijíma nové výzvy, je voči sebe kritický a ocení spätnú väzbu.

Tieto informácie majú informatívny charakter, nie sú záväzné a spoločnosť Understand, s.r.o. za ne nepreberá zodpovednosť.