en

Spolupráca s klientom

  • snažíme sa pochopiť, aký účel má preklad spĺňať,
  • pýtame sa na skratky a terminológiu,
  • zachovávame konzistentnú terminológiu počas celej spolupráce,
  • pracujeme flexibilne, ale upozorníme, ak by z dôvodu časového tlaku mohlo dôjsť k ohrozeniu kvality prekladu,
  • stálym klientom ponúkame individuálne trvalé zľavy na všetky služby.

Našim záujmom je klientovi porozumieť, pochopiť jeho potreby a vytvoriť produkt s vysokou hodnotou. Z toho dôvodu sa často pýtame, napríklad na čo bude preklad použitý, čo je jeho cieľom, koho má osloviť a podobne. Okrem toho kladieme dôraz na konzistentnosť terminológie, teda na to, aby v jednotlivých prekladoch pre klienta boli zosúladené odborné termíny a to nielen v rámci dokumentu, ale počas celej našej spolupráce. Z toho dôvodu archivujeme staršie dokumenty a vytvárame pamäte v programe Trados. Toto všetko pri dôslednom dodržiavaní pravidiel o zachovávaní mlčanlivosti, ktoré platia pre všetkých našich spolupracovníkov. Ak text obsahuje špecifické skratky, konzultujeme ich priamo s klientom.

Druhým prvkom spolupráce je čas. Sme veľmi flexibilní, nebojíme sa však klientovi povedať, že preklad šitý horúcou ihlou môže byť ochudobnený, pokiaľ ide o kvalitu. Preto pracujeme s normou 6 strán za deň. Sme, samozrejme, schopní urobiť aj preklad s oveľa väčším objemom, vytvárame tímy, ktoré pracujú na preklade spoločne, pričom vždy zapájame jedného korektora, ktorý dbá na celkové zosúladenie prekladu a jeho úpravu pred odovzdaním. Nepredložíme vám surový preklad.

Tretím prvkom je cena. Vieme, že cena je často u klienta na prvom mieste, hoci u nás to neplatí. Prekladateľov nevyberáme podľa ceny ale podľa kvality. Podobnú politiku máme voči našim klientom. Ponúkame kvalitu. Kvalita sa preveruje praxou, preto novým klientom ponúkame možnosť overiť si ju s 5 % zľavou na celú prvú objednávku. Ďalšie zľavy ponúkame našim stálym klientom. Tieto si vždy dohodneme individuálne so zreteľom na objem prekladov, časové a kvalitatívne požiadavky klienta na preklady a oblasť prekladov.