en

Termíny

 

V záujme čo najvyššej kvality pracujeme s normou 1 prekladateľ/6 NS/deň. Deň objednania a deň odovzdania prekladu sa do času na vypracovanie prekladu nezapočítavajú. V prípade, že potrebujete preklad v kratšom termíne, obráťte sa na nás a spolu vyberieme najvhodnejšie riešenie (info@understand.sk).