en

Zľavy

Osobitné zľavy a doplnkové služby majú naši zmluvní odberatelia prekladov. Tieto zľavy sa odvíjajú od objemu/pravidelnosti prekladov a prípadne od nášho postavenia ako exkluzívneho dodávateľa jazykových služieb. V tomto prípade má náš stály zákazník okrem iného aj tieto výhody:

a) osobitne dohodnuté zmluvné ceny a garanciu, že sa počas daného obdobia nezmenia

b) bezplatné jazykové poradenstvo v slovenčine (gramatika, štylistika, spisovnosť)

c) tvorbu terminologickej databázy, aby boli všetky preklady homogénne v oblasti terminológie

d) úradné preklady v kombinácii s anglickým jazykom vo veľmi priaznivých termínoch a bez sprostredkovateľskej prirážky.

V prípade záujmu o tento druh spolupráce sa na nás, prosím, obráťte e-mailom alebo telefonicky.