en

Copywriting

Copywriting je slovo anglického pôvodu. Ide o využívanie slov na propagáciu osoby, podniku, názoru alebo myšlienky. Hoci slovo copy možno použiť v angličtine na akýkoľvek obsah určený do tlače (napríklad novinový článok alebo kniha), pojem copywriter sa všeobecne vzťahuje na propagačné situácie bez ohľadu na médium (napríklad inzeráty v novinách, televízii, v rádiu alebo v iných médiách). Mohli by sme povedať, že ide o písanie pútavých a obchodne úspešných textov. Najčastejšie ide o rôzne propagačné materiály, reklamy, internetové stránky, tlačové správy, PR správy a slogany či názvy. V spoločnosti Understand do tejto oblasti patria preklady textov, ktoré majú mať v cieľovom jazyku rovnaký efekt ako v origináli. Na prvom mieste už nestojí presnosť prekladu ale očakávaný dojem na prijímateľa prekladu. Cieľom je teda preložiť text tak, aby oslovil čitateľa a doviedol ho k požadovanému alebo očakávanému kroku (napríklad ku kúpe šampónu).

Tieto preklady nemožno prekladať ako na bežiacom páse. Niekedy len názov alebo heslo reklamnej kampane môže trvať aj viac dní. Preto sme ich od ostatných prekladov oddelili.

Pred týmto druhom prekladov máme rešpekt. Vieme, že záleží na tom, ako preložíte napríklad The Kick That Helps You Breathe Free.

Preto s vami na tvorbe hesiel a sloganov úzko spolupracujeme a venujeme im naozaj čas a kreativitu …because we understand…