en

Preklady

Čo je to Trados?

Trados patrí do skupiny softvérov alebo nástrojov, ktorú nazývame CAT – computer-aided translation, teda počítačom podporovaný preklad. Nástroje CAT, ku ktorým patrí popri Tradose aj Transit, Wordfast, SDLX a ďalšie, pracujú s prekladovou pamäťou a terminologickou databázou. Ich využitie sa osvedčilo napríklad vo veľkých projektoch, ale aj pri dlhodobej spolupráci so spoločnosťami, ktoré majú vlastnú internú terminológiu. Preklad, samozrejme, stále vykonáva prekladateľ, má však k dispozícii databázu už uskutočnených prekladov a termínov, vďaka čomu sa používa homogénna terminológia a pri opakovaní segmentov sa aj šetrí čas.

Späť