en

Tlmočenie z listu

Tlmočenie z listu je menej frekventovaná forma tlmočenia a vyskytuje sa obyčajne v kombinácii s konzekutívnym alebo simultánnym tlmočením. Ide o ústny prevod listu písaného vo východiskovom jazyku do cieľového jazyka. Používa sa napríklad vtedy, ak sa na konferencii číta oficiálne vyhlásenie niektorého z jej účastníkov, alebo napríklad aj otvorený list verejnému činiteľovi. Tlmočenie z listu je na hrane medzi tlmočením a prekladom, ale z dôvodu obmedzenej možnosti korektúr a opráv a aj z dôvodu nemožnosti používať prekladateľské pomôcky (databázy, slovníky, glosáre atď.) ho zaraďujeme k tlmočeniu.