en

Tlmočenie

Tlmočenie je jednorazový ústny prevod z jedného jazyka do druhého, pričom východiskový komunikát býva obyčajne hovorené slovo, môže ním však byť aj písaný text. Produktom tlmočenia však je výhradne hovorené slovo. Na rozdiel od prekladu v tomto prípade existujú len obmedzené šance na opravy alebo korektúry a kvalita cieľového produktu býva štandardne nižšia ako v prípade prekladu. Napríklad pri simultánnom tlmočení sa stráca približne 30 % objemu jazykových prostriedkov použitých vo východiskovom jazyku (nie však 30 % významu!).